Mar 12, 2015

Narodne tvoroumorine II
Gvozdena reč i lepa vrata otvara.

Ko skita ne pita.

Gladan sitom ne veruje.

U sreću se uzda trud, a pametan u svoj lud (u sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud).

Ko glava bez muve.

Nema motike bez hleba.

Šta zna sto kila šta je dete.

Što pijan misli, trezan govori.

Što je karakter skuplji, to je život jeftiniji (što je život skuplji, to je karakter jeftiniji).

Ugodi se ne može usvetiti (svetu se ne može ugoditi).

Ako laže rog, ne laže koza.

Mač je moćniji od pera (pero je moćnije od mača).

Grešni ljudi uče se na tuđim pametima (pametni ljudi uče se na tuđim greškama).

Bolje nikad nego ikad.

Bolje ništa nego išta.

Bolje je imanje nego znanje.

I uši imaju zidove (i zidovi imaju uši).

Od zanata nema goreg inata.

Nikola Oravec


Mar 6, 2015

Funkcionalni i vaspitni stilovi pisanja književničkih statusa na Facebook-u
1. Nepretenciozni narativ: danas sam ušla u pekaru u kojoj su radnice brisale pod, umalo nisam pala, vratila sam se kući još usamljenija. Čekam kišu.

2. Nepretenciozni narativ sa elementima humora: danas sam ušla u pekaru pre pet popodne. Radnice su brisale pod a ja sam se zapitala zašto u pekarama nikada nema itisona?

3. Naizgled nepretenciozni narativ sa elementima političke angažovanosti: ako niste videli, ponekada, osim što vam peku hleb, radnice u pekari brišu i pod posle vaših čistih i skupih cipela.

4. Nepretenciozni narativ sa elementima lirskog: ušla sam danas u pekaru, pomirisala korice hleba i koža devojki koje su prale pod. I jedno i drugo je zagorelo.

5. Pretenciozni narativ sa elementima lirskog: Ušavši danas na vrata sumporne proizvodnje nasušnog, primetila sam razlivanje i skupljanje mesečeve vodice i malene ruke, nekad vrele, nekad stegnute, nikada lagane i uvek spremne.

6. Pretenciozni narativ sa elementima epskog: Kroz paklena vrata prošao prav i potišten, ovaj čovek sa glavom bika i telom puža, pade u lokvu prozirnosti, dok čistaše nad njim labudovi grada.

7. Pretenciozni narativ sa elementima novih tendencija: Pekara. Ra-ra, peva miš u njenoj modernoj kecelji. Devojke peru podove mesto da vade pištolje. Strana sveta-pogrešna.


Ana Marija Grbić