Nov 28, 2016

Konstruktivan dijalog


* Stani! Stani bre!

- Izvol'te?

* Šta se dereš?

- Ja? Derem?

* Da ti! Ti ćeš meni da protestvuješ, da rušiš vlast!

- Kooo? Ja? Neee! Bož' sačuvaj! Ne bi mi tako šta palo ni na kraj pameti!

* Čuo sam te da se dereš: "Dole vlast! Dole ...ić"!

- Aaaa, ne pomešali ste me sa nekim! Ja, ja, ja...jednostavno nisam u stanju za tako šta. Ja, vidite, ne samo da na tako šta ne bih nikad ni pomislio, već fizički nisam u stanju da tako šta uradim. Čujte, naime, o čemu se radi- imam govornu manu i nisam u stanju da dobro izgovaram slova "t", "v", "a", "l" i "s". To mi se vuče još od ranog detinjstva.

* Kako nisi kad, dok mi to pričaš, jasno i razgovetno izgovaraš sva slova?

- Daaa, ali ne mogu da ih izgovorim kada se nađu u tom, pomenutom, nizu, u takvoj vezi razumete?

* Aaaaaaa...da, da. Razumem. Izvinite nisam Vas odmah shvatio. Moja je greška.

- Maaaa, ništa. Dešava se. Drago mi je samo da smo razgovorom uspeli da izgladimo nesporazum.


* Naravno gospodine! I meni je drago što smo imali ovako, konstruktivan, razgovor. I, da znate, baš bih voleo ukoliko bismo mogli da...da tako kažem, "obavimo" još jedan u nekim "prigodnijim" uslovima; pa, ako biste bili tako ljubazni da, zajedno sa mnom, pođete do onog, vidite tamo, lepog, šerpa-plavog kombija.Argus Brandin

Nov 25, 2016

Vodič kroz zanimanja: Mrčendajzer

   Mrčendajzer -ka, -i, (eng. merchandiser) je pozicija koja je vezana za distribuciju roba u tercijalnom sektoru. Mrčendajzer ima za cilj da pozicionira svoju firmu i/ili robnu marku u okviru prodajnog lanca. Da bi se uspešno obavljala delatnost mrčendajzera potrebno je poznavanje prilika na određenom tržištu, uslova poslovanja, kao i sklonosti, navike i psihologija kupca, prodavca i kasirke. Mrčendajzer predstavlja bitnu kariku u lancu između onih koji plasiraju i onih koji primaju proizvod. Njegov zadatak je da relaksira napregnutost plasmana time što će krajnjem kupcu maksimalno približiti proizvod. Kupac mora da oseti konekciju sa proizvodom bez da oseti nelagodnost koja prati čitav proces plasmana istog.


   Mrčendajzer mora da poseduje blago koruptivne elemente i da ima potpuno jasan uvid u instituciju mita i kolika je njena prodornost. On, pored poznavanja gderobastojnosti (eng. product placement), mora da ima tvrdokosnost, ali i gipkost u zglobovima, kolenima i naročito kičmi. Od krucijalnog je značaja njegova mogućnost da valutom ili pregovaranjem na kolenima obezbedi svom proizvodu što bolju prodajnu mogućnost i time svojoj firmi obezbedi sigurniju poziciju na tržištu na kojem je sve više izbora, a time i sve manje mogućnosti.