Dec 2, 2016

Vodič kroz zanimanja: Komercijalista na terenu

   Komercijalista na terenu (eng. pre-seller) je, praktično, mobilizovana, u novo, modernije, ruho obučena funkcija već postojećeg, stacionarnog, komercijaliste.
   Globalizacijom, sve bržim tempom kretanja roba i usluga, te konstantnim uvećavanjem tržišta, stvorila se potreba da se iskorači iz okvira u kojem se očekivalo da potrošači traže i pronalaze prodavca i distributera, već se ponuda okreće u drugom smeru. Komercijalista na terenu ima za cilj da proizvod ili uslugu "iznese" iz prodajnih i/ili distributivnih objekata i predstavi je potencijalnom klijentu u njegovom okruženju, na takav način koji će u klijentu, uprkos logici i nepotpornoj finansijskoj strukturi, stvoriti potrebu za akvizicijom ponuđenog radi dalje neutemeljene i, neretko, neisplative prodaje. Odvojivši komercijalistu od, za leđa neugodne stolice, i prodajno skučenog prostora za koji je bio vezan, te isključivo usmeren na lokalno komercijalno polje, a prebacivši ga u fizički, relativno, skučen prostor koji nudi vozilo male kubikaže i male nosive zapremine, te mu temporalno ograničavajući mogućnost za izvršenje posla, proizvođač i/ili prodavac je automatski dobio ne samo mobilnost svog proizvoda, već i čitav set marketinških oruđa. Time se sada zakoračuje u oblast tzv. direktne prodaje (eng. direct selling), forme prodaje koja je, doduše, od davnina bila poznata upotrebom od strane putujućih trgovaca, nadrilekara, kao i netrojstvene grupe hrišćanske denominacije, Jehovinih svedoka, čime se dobio direktan pristup distributerima i prodavcima na celokupnom području države. Metoda prodaje "od vrata do vrata" (eng. the doors), je otvorila mogućnost za aplikaciju savremenih prodajnih tehnika poput čendžling/a (eng. changeling) posredna promena već dogovorenih uslova prodaje na licu mesta; brejktruizam (eng. break on through) direktni, bezupitni, ulazak u poslovni i/ili privatni prostor klijenta; i španski karavan (esp. caravana española) koja u svojoj osnovi ima za cilj obilazak što više zacrtanih destinacija u što kraćem vremenskom periodu, čime bi se, u teoriji, osetno smanjili troškovi poslovanja. Pored drugačijih metoda prodaje, sa komercijalistom na terenu, stiče se i mogućnost dodatnog reklamiranja brenda za koje se ne izdvajaju dodatna sredstva.


   Komercijalista na terenu mora da poseduje sveobuhvatno znanje o proizvodu koji predstavlja, a tu pored pozitivnih karakteristika proizvoda spadaju i one negativne. Takvo znanje mu pruža mogućnost da proizvod plasira uprkos njegovim manjkavostima. Takođe komercijalista na terenu mora da poznaje kako direktnu, tako i potencijalnu konkurenciju, kako bi uspeo da je perfidno potkopa i da proizvod plasira na uštrb iste. Komercijalista na terenu je psiho-fizički zahtevna pozicija koja za određene firme može biti onaj tas na vagi koji će pomeriti njihovo poslovanje u pozitivnom smeru i stvoriti sredstva za dodatnu ekspanziju.