Dec 2, 2016

Vodič kroz zanimanja: Komercijalista na terenu

   Komercijalista na terenu (eng. pre-seller) je, praktično, mobilizovana, u novo, modernije, ruho obučena funkcija već postojećeg, stacionarnog, komercijaliste.
   Globalizacijom, sve bržim tempom kretanja roba i usluga, te konstantnim uvećavanjem tržišta, stvorila se potreba da se iskorači iz okvira u kojem se očekivalo da potrošači traže i pronalaze prodavca i distributera, već se ponuda okreće u drugom smeru. Komercijalista na terenu ima za cilj da proizvod ili uslugu "iznese" iz prodajnih i/ili distributivnih objekata i predstavi je potencijalnom klijentu u njegovom okruženju, na takav način koji će u klijentu, uprkos logici i nepotpornoj finansijskoj strukturi, stvoriti potrebu za akvizicijom ponuđenog radi dalje neutemeljene i, neretko, neisplative prodaje. Odvojivši komercijalistu od, za leđa neugodne stolice, i prodajno skučenog prostora za koji je bio vezan, te isključivo usmeren na lokalno komercijalno polje, a prebacivši ga u fizički, relativno, skučen prostor koji nudi vozilo male kubikaže i male nosive zapremine, te mu temporalno ograničavajući mogućnost za izvršenje posla, proizvođač i/ili prodavac je automatski dobio ne samo mobilnost svog proizvoda, već i čitav set marketinških oruđa. Time se sada zakoračuje u oblast tzv. direktne prodaje (eng. direct selling), forme prodaje koja je, doduše, od davnina bila poznata upotrebom od strane putujućih trgovaca, nadrilekara, kao i netrojstvene grupe hrišćanske denominacije, Jehovinih svedoka, čime se dobio direktan pristup distributerima i prodavcima na celokupnom području države. Metoda prodaje "od vrata do vrata" (eng. the doors), je otvorila mogućnost za aplikaciju savremenih prodajnih tehnika poput čendžling/a (eng. changeling) posredna promena već dogovorenih uslova prodaje na licu mesta; brejktruizam (eng. break on through) direktni, bezupitni, ulazak u poslovni i/ili privatni prostor klijenta; i španski karavan (esp. caravana española) koja u svojoj osnovi ima za cilj obilazak što više zacrtanih destinacija u što kraćem vremenskom periodu, čime bi se, u teoriji, osetno smanjili troškovi poslovanja. Pored drugačijih metoda prodaje, sa komercijalistom na terenu, stiče se i mogućnost dodatnog reklamiranja brenda za koje se ne izdvajaju dodatna sredstva.


   Komercijalista na terenu mora da poseduje sveobuhvatno znanje o proizvodu koji predstavlja, a tu pored pozitivnih karakteristika proizvoda spadaju i one negativne. Takvo znanje mu pruža mogućnost da proizvod plasira uprkos njegovim manjkavostima. Takođe komercijalista na terenu mora da poznaje kako direktnu, tako i potencijalnu konkurenciju, kako bi uspeo da je perfidno potkopa i da proizvod plasira na uštrb iste. Komercijalista na terenu je psiho-fizički zahtevna pozicija koja za određene firme može biti onaj tas na vagi koji će pomeriti njihovo poslovanje u pozitivnom smeru i stvoriti sredstva za dodatnu ekspanziju.

Nov 28, 2016

Konstruktivan dijalog


* Stani! Stani bre!

- Izvol'te?

* Šta se dereš?

- Ja? Derem?

* Da ti! Ti ćeš meni da protestvuješ, da rušiš vlast!

- Kooo? Ja? Neee! Bož' sačuvaj! Ne bi mi tako šta palo ni na kraj pameti!

* Čuo sam te da se dereš: "Dole vlast! Dole ...ić"!

- Aaaa, ne pomešali ste me sa nekim! Ja, ja, ja...jednostavno nisam u stanju za tako šta. Ja, vidite, ne samo da na tako šta ne bih nikad ni pomislio, već fizički nisam u stanju da tako šta uradim. Čujte, naime, o čemu se radi- imam govornu manu i nisam u stanju da dobro izgovaram slova "t", "v", "a", "l" i "s". To mi se vuče još od ranog detinjstva.

* Kako nisi kad, dok mi to pričaš, jasno i razgovetno izgovaraš sva slova?

- Daaa, ali ne mogu da ih izgovorim kada se nađu u tom, pomenutom, nizu, u takvoj vezi razumete?

* Aaaaaaa...da, da. Razumem. Izvinite nisam Vas odmah shvatio. Moja je greška.

- Maaaa, ništa. Dešava se. Drago mi je samo da smo razgovorom uspeli da izgladimo nesporazum.


* Naravno gospodine! I meni je drago što smo imali ovako, konstruktivan, razgovor. I, da znate, baš bih voleo ukoliko bismo mogli da...da tako kažem, "obavimo" još jedan u nekim "prigodnijim" uslovima; pa, ako biste bili tako ljubazni da, zajedno sa mnom, pođete do onog, vidite tamo, lepog, šerpa-plavog kombija.Argus Brandin

Nov 25, 2016

Vodič kroz zanimanja: Mrčendajzer

   Mrčendajzer -ka, -i, (eng. merchandiser) je pozicija koja je vezana za distribuciju roba u tercijalnom sektoru. Mrčendajzer ima za cilj da pozicionira svoju firmu i/ili robnu marku u okviru prodajnog lanca. Da bi se uspešno obavljala delatnost mrčendajzera potrebno je poznavanje prilika na određenom tržištu, uslova poslovanja, kao i sklonosti, navike i psihologija kupca, prodavca i kasirke. Mrčendajzer predstavlja bitnu kariku u lancu između onih koji plasiraju i onih koji primaju proizvod. Njegov zadatak je da relaksira napregnutost plasmana time što će krajnjem kupcu maksimalno približiti proizvod. Kupac mora da oseti konekciju sa proizvodom bez da oseti nelagodnost koja prati čitav proces plasmana istog.


   Mrčendajzer mora da poseduje blago koruptivne elemente i da ima potpuno jasan uvid u instituciju mita i kolika je njena prodornost. On, pored poznavanja gderobastojnosti (eng. product placement), mora da ima tvrdokosnost, ali i gipkost u zglobovima, kolenima i naročito kičmi. Od krucijalnog je značaja njegova mogućnost da valutom ili pregovaranjem na kolenima obezbedi svom proizvodu što bolju prodajnu mogućnost i time svojoj firmi obezbedi sigurniju poziciju na tržištu na kojem je sve više izbora, a time i sve manje mogućnosti.